Listens kandidater er:

 

 

 

 

 

 

 

Anders B. Hummelmose

Økonomi- og IT-chef

Fini Henriques Kvarter 21

anders@hummelmose.com

 

Har været 16 år i Menighedsrådet

 

 

 

 

 

 

 

Villy Holm Pedersen

Genbrugskonsulent

Fasanvej 43

livi@email.dk

 

Har været 12 år i Menighedsrådet

 

 

 

 

 

Bjarne D. Nielsen

Plejer

Fyrtøjsvej 16

devantiernielsen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Mikkelsen

Værkstedsmontør

Høgevej 12

dorthefinn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Knudsen

Frilansvej 18

kirsten-knudsen@mail.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian N. Poulsen

18 år

gymnaiseelev

Åvej 14

hh_loser@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for stemmer og opbakning -- vi fik et rigtig godt valg:

Følgende blev valgt fra listen.

Kristian Poulsen

Anders Hummelmose

Villy Pedersen

1. sup. Bjarne Nielsen

En levende kirke - i en levende by!
Den kirkelige liste vil fortsat arbejde for en levende kirke i Brønderslev. En kirke, der på alle måder er nærværende for den enkelte, og en kirke der er til stede, når vi som mennesker har brug for den, i den ene eller anden situation. Det er vigtigt at kirken forkynder kirkens budskab nærværende og tidsaktuelt til alle aldersgrupper. For os er det vigtigt at kirken følger med tiden og møder den enkelte både i og udenfor kirkerummet. Specielt synes vi det er vigtigt at møde den opvoksende generation med kirkens budskab.

Vi vil arbejde bla. for:
• at Brønderslev kirke fortsat er en attraktiv kirke for alle aldersgrupper

• at Brønderslev kirke må være et levende fællesskab, hvor den enkelte er elsket og værdsat

• at styrke det igangværende skole/kirke samarbejde, samt undervisningen af minikonfirmander

• at styrke det frivillige kirkelige børne- og ungdomsarbejde i sognet – FDF, spejdere og IMU

• at Brønderslev kirke må være synlig på gymnasiet

• at vi fortsat har en ungdomsmedarbejder/kirkepilot ved kirken, der giver gode muligheder for ungdomsarbejde og -gudstjenester

• fortsætte med Babysamlesang, Gud og Guf, og andre tilbud til børnefamilier

• at skabe gode rammer for nye gudstjenesteformer og -tidspunkter

• at Brønderslev kirke har et udviklet musik- og korcentreret arbejde

• at fremme og sætte fokus på kirkens omsorgsarbejde for den enkelte

• at fortsætte og udvikle kirkens undervisnings tilbud til voksne

• at kirken giver støtte og rådgivning til par og familieforhold, så opbrud forebygges

• støtte til kirkens mission og diakoni, herunder støtte Kirkens Korshærs arbejde i byen

• fremme integrationen af nydanskere i sognet

• at være økonomisk ansvarlige, så pengene bruges til glæde og gavn for flest mulige mennesker i sognet.

• vi vil aktiviteter – ikke bygge monumenter

• sørge for gode arbejdsforhold for ansatte ved kirken og kirkegården

Reelt set er det blot vores fantasi der sætter grænser

Kom og stem på Den Kirkelige Liste den 13. november.
Listen har prioriteret opstilling.

Copyright ® 2012 Anders B. Hummelmose  

Den Kirkelige Liste

Valg til Brønderslev Menighedsråd den 13. november 2012