Sæt kryds ved Kristian N. Poulsen

 

 

Kristian N. Poulsen

18 år

gymnaiseelev

Åvej 14

hh_loser@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listens kandidater og stillere repræsenterer bredden i folkekirken, og vi vil de kommende 4 år arbejde for.

En levende kirke - i en levende by!
Den kirkelige liste vil fortsat arbejde for en levende kirke i Brønderslev. En kirke, der på alle måder er nærværende for den enkelte, og en kirke der er til stede, når vi som mennesker har brug for den, i den ene eller anden situation. Det er vigtigt at kirken forkynder kirkens budskab nærværende og tidsaktuelt til alle aldersgrupper. For os er det vigtigt at kirken følger med tiden og møder den enkelte både i og udenfor kirkerummet. Specielt synes vi det er vigtigt at møde den opvoksende generation med kirkens budskab.

Kristian vil bla. arbejde for:
• at Brønderslev kirke fortsat er en attraktiv kirke for alle aldersgrupper

• at Brønderslev kirke må være et levende fællesskab, hvor den enkelte er elsket og værdsat

• styrke det frivillige kirkelige børne- og ungdomsarbejde i sognet – FDF, spejdere og IMU

• at Brønderslev kirke må være synlig på gymnasiet

• at vi fortsat har en ungdomsmedarbejder/kirkepilot ved kirken, der giver gode muligheder for ungdomsarbejde og -gudstjenester

• at skabe gode rammer for nye gudstjenesteformer og -tidspunkter

• at Brøndeselv kirke kan tiltrække flere ugne og man må se hvad de unge har at bidrage med

Kristian ser gerne en foryngelse af menighedsrådet, så rådet er mere repræsetativt for befolkningen

 

Reelt set er det blot vores fantasi der sætter grænser

Kom og stem på Den Kirkelige Liste den 13. november

Copyright ® 2012 Anders B. Hummelmose  

Den Kirkelige Liste

Valg til Brønderslev Menighedsråd den 13. november 2012