Sæt kryds ved:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders B. Hummelmose

Økonomi- og IT-chef

Fini Henriques Kvarter 21

anders@hummelmose.com

 

Har været 16 år i Menighedsrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listens kandidater og stillere repræsenterer bredden i folkekirken, og vi vil de kommende 4 år arbejde for:

En levende kirke - i en levende by!
Den kirkelige liste vil fortsat arbejde for en levende kirke i Brønderslev. En kirke, der på alle måder er nærværende for den enkelte, og en kirke der er til stede, når vi som mennesker har brug for den, i den ene eller anden situation. Det er vigtigt at kirken forkynder kirkens budskab nærværende og tidsaktuelt til alle aldersgrupper. For os er det vigtigt at kirken følger med tiden og møder den enkelte både i og udenfor kirkerummet. Specielt synes vi det er vigtigt at møde den opvoksende generation med kirkens budskab.

Anders vil bla. arbejde for :
• at Brønderslev kirke fortsat er en attraktiv kirke for alle aldersgrupper

• gode arbejdsforhold for ansatte ved kirken og kirkegården

• styrke det frivillige kirkelige børne- og ungdomsarbejde i sognet – FDF, spejdere og IMU

• at vi fortsat har en ungdomsmedarbejder/kirkepilot ved kirken, der giver gode muligheder for ungdomsarbejde og -gudstjenester

• fortsætte og udvikle kirkens undervisnings tilbud til voksne

• at kirken giver støtte og rådgivning til par og familieforhold, så opbrud forebygges

• støtte kirkens mission og diakoni, herunder støtte Kirkens Korshærs arbejde i byen

• være økonomisk ansvarlige, så pengene bruges til glæde og gavn for flest mulige mennesker i sognet.

Reelt set er det blot vores fantasi der sætter grænser

 

Kom og stem på Den Kirkelige Liste den 13. november

Copyright ® 2012 Anders B. Hummelmose  

Den Kirkelige Liste

Valg til Brønderslev Menighedsråd den 13. november 2012