Sæt kryds ved Villy HolmPedersen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Villy Holm Pedersen

Genbrugskonsulent

Fasanvej 43

livi@email.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listens kandidater og stillere repræsenterer bredden i folkekirken, og vi vil de kommende 4 år arbejde for:

En levende kirke - i en levende by!
Den kirkelige liste vil fortsat arbejde for en levende kirke i Brønderslev. En kirke, der på alle måder er nærværende for den enkelte, og en kirke der er til stede, når vi som mennesker har brug for den, i den ene eller anden situation. Det er vigtigt at kirken forkynder kirkens budskab nærværende og tidsaktuelt til alle aldersgrupper. For os er det vigtigt at kirken følger med tiden og møder den enkelte både i og udenfor kirkerummet. Specielt synes vi det er vigtigt at møde den opvoksende generation med kirkens budskab.

Villy vil bla. arbejde for:
• at Brønderslev kirke fortsat er en attraktiv kirke for alle aldersgrupper

• skabe gode rammer for nye gudstjenesteformer og -tidspunkter

• at Brønderslev kirke har et udviklet musik- og korcentreret arbejde

• at kirken giver støtte og rådgivning til par og familieforhold, så opbrud forebygges

• vi vil aktiviteter – ikke bygge monumenter

Reelt set er det blot vores fantasi der sætter grænser

 

Kom og stem på Den Kirkelige Liste den 13. november


Copyright ® 2012 Anders B. Hummelmose  

Den Kirkelige Liste

Valg til Brønderslev Menighedsråd den 13. november 2012