Sæt kryds ved Finn Mikkelsen:

 

 

 

 

 

 

Finn Mikkelsen

Værkstedsmontør

Høgevej 12

dorthefinn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listens kandidater og stillere repræsenterer bredden i folkekirken, og vi vil de kommende 4 år arbejde for:

En levende kirke - i en levende by!
Den kirkelige liste vil fortsat arbejde for en levende kirke i Brønderslev. En kirke, der på alle måder er nærværende for den enkelte, og en kirke der er til stede, når vi som mennesker har brug for den, i den ene eller anden situation. Det er vigtigt at kirken forkynder kirkens budskab nærværende og tidsaktuelt til alle aldersgrupper. For os er det vigtigt at kirken følger med tiden og møder den enkelte både i og udenfor kirkerummet. Specielt synes vi det er vigtigt at møde den opvoksende generation med kirkens budskab.

Finn vil bla. arbejde for:
• at Brønderslev kirke må være et levende fællesskab, hvor den enkelte er elsket og værdsat

• at vi fortsat har en ungdomsmedarbejder/kirkepilot ved kirken, der giver gode muligheder for ungdomsarbejde og -gudstjenester

• skabe gode rammer for nye gudstjenesteformer og -tidspunkter

• fortsætte og udvikle kirkens undervisnings tilbud til voksne

Reelt set er det blot vores fantasi der sætter grænser

 

Kom og stem på Den Kirkelige Liste den 13. november


Copyright ® 2012 Anders B. Hummelmose  

Den Kirkelige Liste

Valg til Brønderslev Menighedsråd den 13. november 2012